Reading Session: John Rawls dan Teori Keadilan Liberal (Bahagian 2)

Jun 28, 2014 - Events
Date: Sabtu, 28 Jun 2014
Time: 11PM – 1PM
Venue: Graha Pemuda, Sri Hartamas

John Rawls merupakan salah seorang filasuf kontemporari dalam tradisi Barat yang telah mencetuskan revolusi dalam falsafah politik kontemporari. Menerusi penerbitan A Theory of Justice pada 1971, hampir seluruh akademia menumpukan semula perhatian terhadap persoalan-persoalan keadilan yang selama ini terbantut dalam falsafah politik di Barat. Falsafah keadilan yang sebelum ini terhenti sekadar keadilan utilitarian telah dicabar oleh Rawls lewat adikarya beliau itu.

- See more at: http://irfront.net/post/events/reading-session-john-rawls-dan-teori-keadilan-liberal-bhg-2/#sthash.pdPlgu5s.dpuf