Seminar Pemikiran Reformis Siri-3 - Syed Shaykh Al-Hady - Dr Mohd Asri Zainul Abidin

Apr 23, 2016 - Featured, Featured on irfront.org, Seminar
Tarikh: Sabtu, 23 April 2016
Masa: 10AM – 1PM
Tempat: Concorde Hotel, Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur

“Lantaran itulah Kaum Muda beranggapan bahawa bukan semua pekataan yang diucapkan oleh ulama itu benar dan wajib diterima sepertimana kita menerima apa yang tertulis di dalam al-Qur’an.”
” [Syed Shaykh al-Hady dalam Perchayakan Ulama: Pertelingkahan di-antara Kaum Tua dengan Kaum Muda]

Sayid Jamal al-Din al-Afghani, Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Redha merupakan tokoh mujaddid yang besar dan tiga kekuatan yang ideal yang telah menggerakkan perubahan yang signifikan di dunia Islam pada abad ke 19-20 Masihi. Dan perjuangan islah itu dilanjutkan di Malaya oleh seorang ulama daripada kalangan elit Hadhrami, Syed Shaykh al-Hady (1867-1934), yang telah mencetuskan pemikiran baru dengan mengapungkan faham pembaharuan dan reformasi Islam yang telah dicanangkan oleh Abduh di Mesir.

- See more at: http://irfront.net/post/events/seminar-pemikiranreformis-siri-iii-syed-shaykh-al-hady/#sthash.xg20NuTL.dpuf