Seminar Pemikiran Reformis: Siri VIII Mohammad Natsir

Jul 23, 2017 - Featured, Featured on irfront.org, Seminar
Hari: Ahad, 23 Julai 2017
Waktu: 10AM – 5PM
Tempat: Banquet Hall, Royal Selangor Golf Club, Jalan Kelab Golf, Off Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur

Ucaptama:
Senator Dr. Muhammad Nur Manuty
Mantan Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM)
Pegawai Dasar Agama, Pejabat Dato’ Menteri Besar Selangor

Panelis:
Prof. Dr. Thohir Luth
Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur
Dosen Ilmu Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Jakarta

Dr Sohirin Mohammad Solihin
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Dr Azhar Ibrahim,
National University of Singapore

Moderator:
Dato’ Dr Ahmad Farouk Musa
Islamic Renaissance Front

Anjuran:
Islamic Renaissance Front

Mohammad Natsir (1908-1993) adalah tokoh penting Masyumi yang telah melakarkan faham kebangsaan Islam yang utuh, yang merangkul kekuatan demokrasi, pancasila dan konstituante yang inklusif, berteraskan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial.

Natsir dilahirkan di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, sekitar 30 batu ke selatan Solok, Sumatera Barat pada 17 Julai 1908 dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga asal keturunan Minangkabau. Semasa mudanya, beliau aktif mendukung gerakan pembaharuan yang dibawa oleh Persatuan Islam, sebuah pertubuhan yang diasaskan oleh Ahmad Hassan, seorang penggerak dan pelopor kaum muda di Bandung, yang menyaksikan keterlibatan Natsir yang tangkas.

Pak Natsir telah menulis dan menghasilkan karya-karya yang produktif sepanjang kareernya. Karyanya menumpu kepada perbincangan politik yang persuasif dan menggarap idealisme Islam yang moderat dan memperlihatkan corak perbahasan yang segar, yang diperkukuh dengan hujah dan pandangan yang rasional. Beliau menghasilkan karya yang prolifik dalam pemikiran dakwah, aqidah, akhlak, siasah, hadith, tafsir, sirah, biografi, budaya dan kesenian Islam. Tulisannya mencetus api perjuangan dan membangkitkan semangat dan keyakinan baru dengan suara ”terompet yang memanggil kepada jihad yang suci”, “yang berirama dan bersemangat.”

Pendekatan da’wah yang diangkat adalah bersifat moderat dan menjadi rujukan terpenting dalam harakat Islam. Dalil dan fikrah mazhab yang rajih dibentangkan dengan perbahasan yang segar dan meyakinkan. Penyampaian Pak Natsir sangat klasik dengan keberkesanan hujah yang digarap, dan kekuatan ruh da‘wah yang dibicarakan. Kefahaman dakwah yang signifikan diperlihatkan dalam perbincangan tentang idealisme gerakan dan prinsip perjuangan serta fiqh syariat.

Natsir menampilkan perbahasan yang signifikan tentang kekuatan risalah untuk membina pribadi dan membentuk ummat. Dan tempat bertolaknya adalah tauhid dan ibadah, sebagai benteng pertahanan ummah dalam perjuangan yang digerakkan dari masjid sebagai lembaga risalah, lembaga penyusunan jama‘ah mukminin dan medan persiapan mubaligh. Ideanya diilhamkan dari uslub dan thariqah al-Qur’an, yang menetapkan kebebasan akal, kemerdekaan i‘tiqad, dan ketinggian akhlak serta hikmah dalam melaksanakan kegiatan dakwah.

Pemikirannya yang instrumental dalam menggerakkan upaya dakwah telah menyebar dan memberi landas yang jelas dalam gerakan. Ia melahirkan pola pandang yang realistik dan menyeluruh tentang latar perkembangan dakwah Islam, yang berasas dan bertolak dari kalimatin sawa’, sebagai kefahaman universal yang berakar dalam perjuangan. Pak Natsir merupakan aktivis dan tokoh Islam legendaris yang berkembang dalam pergulatan sejarah yang rencam. Sumbangannya yang penting kepada ummat dan usahanya yang gigih untuk melakarkan faham politik yang inklusif, mendobrak benteng taqlid, memugar kefahaman dan dakwah salafiyah, menggariskan prinsip maqasid, dan mengembangkan tradisi ilmu telah mengukir namanya dalam sejarah politik, dakwah dan fiqh kontemporis.

Maka kerana itu, seminar ini bertujuan untuk meninjau semula sosok sang mujahid yang tulen lagi disegani ini, seorang demokrat dan nasionalis yang tangkas memproklamir idealisme bangsa yang digembling dalam perjuangannya, yang telah menzahirkan keperibadiannya sebagai pemikir dan penyelamat umat di wilayah Nusantara ini.