Seminar Pemikiran Reformis – Siri XVII Rashid Rida - Part1

Oct 27, 2019 - Featured, Featured on irfront.org, Seminar
Date: Sabtu, 19 Oktober 2019
Time: 930AM – 530PM
Venue: Patio 2 Level 2, Concorde Hotel, Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur

Ucaptama oleh

Al-Fadhil Dato’ Wira Ustaz Abdul Ghani Shamsuddin

Al-Ittihaad al-‘Aalami li’ Ulama’i al-Muslimin

Panelis:

Dr M Faisol Fatawi, Universitas Islam Negeri Malang, Indonesia

Dr Sohirin Muhammad Solihin, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Dr Azhar Ibrahim, National University of Singapore

Moderator:

Dato’ Dr Ahmad Farouk Musa, Islamic Renaissance Front

Anjuran:

Islamic Renaissance Front & Islamic Staff Association, International Islamic University Malaysia

Daftar di: https://www.eventbrite.com/e/seminar-pemikiran-reformis-siri-xvii-rashid-rida-tickets-75629779707

Sayyid Muhammad Rashid Rida, yang mempunyai susur-galur Ahlul Bayt daripada jalur al-Hussain, dan riwayat perjuangannya sebagai pembangun pemikiran moden Islam, dapatlah dipahamkan daripada pandangan hidup Jamaluudin al-Afghani dan Muhammad Abduh, dan sifat perjuangan dan idealisme perubahan dan fikiran-fikiran baru yang cuba digembleng dan digulirkan mereka, sebagai disimpulkan Hamka dalam bukunya Falsafah Hidup dengan katanya:

“Sayid Jamaluddin Al-Afghani tidak berapa dikenal orang, kalau bukan Muhammad Abduh mengupas ajarannya. Dan Muhammad Abduh sendiri, baru dikenal dunia setelah ajaran-ajarannya dikupas oleh muridnya Sayyid Rashid Rida, selama 40 tahun lamanya.”