Pragmatism, Not Slogans

Dec 4, 2011 - Discourses
Dalam seminar bersama ahli-ahli Islamic Renaissance Front ini, Farish Noor berkongsi pendapat-pendapat dan kesimpulan-kesimpulannya dari temubual-temubualnya dengan pelbagai akitivis Islamis di Indonesia. Dia memberi tumpuan kepada perubahan ideologi yang dilakukan oleh golongan Islamis untuk menghadap situasi masyarakat Indonesia yang begitu plural dari segi ideologi dan budayanya.

Seminar ini berlaku pada 4 Disember 2011.