Menilai Semula Negara Islam

Nov 16, 2011 - Forum
Dr. Ahmad Farouk Musa, pengerusi Islamic Renaissance Front disertai oleh Dr. Dzulkefly Ahmad dari PAS and Ustaz Fadlan Muhammad Othman dari Ulama Muda UMNO untuk membahas relevannya konsep negara Islam dalam konteks dunia sekarang. Dr. Maszlee Malik bertugas selaku moderator.


Perbezaan pendapat yang tonjol dalam perdebatan ini jelas menggambarkan pendekatan-pendekatan yang berlainan dikalingan aliran-aliran pemikiran Islam yang aktif di Malaysia sekarang.


Forum ini dikendalikan pada 16 November 2011 di Universiti Islam Antarabangsa, Gombak.